SPSStanfolyam
Menü 1
Menü 2
Menü 3
Menü 4
Kérdése van? 06-20-318 7842
SPSS
1
Statisztikai tanfolyamaink az SPSS Statistics használatára épülnek, annak magabiztos ismeretét nyújtják hallgatónk számára.
+
Bevezetés az SPSS használatába
25000- Ft
10 óra
A kurzus tematikája

A program használata
Változók és adatok
változók transzformálása
Szűrés, tagolás
Fájltípusok
A kimenet (output) kezelése
Alapvető leíró-statisztikai mutatók
Adatok táblázása,
Diagramok
Exportálás

A kurzus végén Ön képes lesz:

különböző adatállományok beolvasására, adatok megtekintésére,
az egyes műveleteket elvégzésére párbeszédes és parancs (szintaktika) üzemmódban,
az adat-, párbeszéd-, output- és parancs-ablak kezelésére. Érdekel
+
Statisztika alap
25000- Ft
10 óra
A kurzus tematikája

• alapvető leíró-statisztikai mutatók;
• középértékek, szórás, standard hiba számítása és értelmezése;
• várható érték, hipotézis-vizsgálat;
• csoportonkénti és változónkénti eltérésének, t-próba;
• nem paraméteres próbák.

A kurzus célja a legalapvetőbb matematikai-statisztikai és adatkezelési fogalmak szemléletes megértése és példák bemutatása az SPSS-szel, a kapcsolódó SPSS terminológiák áttekintése.
Például középérték típusok, szórás típusok, korrelációk, szignifikancia jelentése. Érdekel
+
Statisztika / SPSS haladó
60000- Ft
20 óra
Többváltozós elemzések:
• korreláció-számítás
• klaszteranalízis
• faktorelemzés
• regresszióanalízis
• variancia-analízis
• idősor-elemzés

Változó-transzformációk, átkódolások Érdekel
+
SPSS syntax
25000- Ft
10 óra
Az SPSS parancsait és műveleteit, a statisztikai elemzéseket és próbákat szöveges parancsokkal is lehet futtatni.
Ezáltal aez elvégzett műveletek visszakereshetőek, szerkeszthetőek, módisíthatóak lesznek, és - fájlba mentve - bármikor újra lefuttathatóak a parancsok.


Érdekel